Respektující výchova je cesta k seberozvoji. Učí nás samotné respektovat i sami sebe, své tělo a své potřeby.