Smlouvy právně správně

autor: | Podnikání online


Máme tu další článek ze série #mojeknowhow. Jedná se o souhrn příspěvků a expertní pohled podnikatelů v rámci prostoru pro zviditelnění členů Vyhledávače ve facebookové skupině Společně nahoru (skupina pro růst vašeho byznysu).

Využijte know-how podnikatelů z Vyhledávače Společně nahoru.

Mgr. Mária Chvajová Staňková – advokátka doporučuje, jak si nastavit smluvní vztahy při spolupráci nejen s virtuální asistentkou sPrávně. Dozvíte se právní změny pro dohodáře a proč věnovat pozornost splátkám při prodeji digitálních produktů.

Koukněte na jednotlivé příspěvky a inspirujte se.


1. Máme tady “dohodáře”?

 • Zaměstnavatele
 • Účetní
 • Virtuální asistentky
 • Brigádníky
 • Pomocníky
 • Odborníky (na krátkodobou výpomoc)

Pokud ano, tak prosím zbystřete.

Je tady novela zákoníku práce, která přináší zásadní změny v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy

 • dohoda o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti

A co je nového:

 • Povinnost informovat o obsahu pracovního poměru. Například o informace o bližším označení druhu a místa výkonu práce, o výměře dovolené, o stanovené týdenní pracovní době a způsobu jejího rozvržení.
 • Právo na dovolenou.
 • Právo na překážky v práci (např. návštěva lékaře, účast na pohřbu).
 • Nárok na příplatky za práci ve svátek, za noční práci, za práci o víkendu.
 • Úprava práce na dálku (home- office na základě písemné dohody).
 • Novinky v doručování (možnost doručování pracovněprávních dokumentů elektronicky na základě souhlasu zaměstnance).
 • Hlášení dohod OSSZ.
 • Novinky ve zdanění a odvodech. “Součet” příjmů z dohod od různých zaměstnavatelů a zohlednění při zdanění a odvodech.

Je tedy potřeba na straně zaměstnavatelů udělat zásah do pracovněprávní dokumentace a nastavit procesy (vůči OSSZ a v rámci mzdového účetnictví), ať máte vše správně.

Tedy řada nových povinnosti pro podnikatele (zaměstnavatele)! Jak v právní, tak v administrativní a účetní oblasti. Už jste tyto otázky v rámci vašeho podnikání řešili?

A pokud jste “na druhé straně” a pracujete na základě dohod jako zaměstnanci, určitě se také na tuto problematiku zaměřte. Nová právní úprava významně posiluje vaše práva.

Balíček vzorů 2024 „Dohoda o provedení práce“ na pomoc zaměstnavatelům objednávejte ZDE.

www.stankovapartneri.cz
Vaše advokátka pro online podnikání


2. Právní okénko, jak si nastavit smluvní vztahy při spolupráci s virtuální asistentkou sPrávně

V rámci podnikání a obchodní spolupráce se můžete setkat s dvěma typy dohod vedoucích k ochraně dat.

První z nich je

Dohoda o mlčenlivosti, často se také používá anglická zkratka NDA (Non-disclosure Agreement)

 • Smyslem této dohody je ochrana citlivých informací, které nechcete běžně zpřístupnit či pro vás mají jinou hodnotu. Obvykle se jedná o ochranu obchodních informací, strategických marketingových plánů, údajů z oblasti financí a podobně.
 • V dohodě jednak můžete sjednat, co a proč ochraňujete, a jak se druhá strana bude k informacím, které jí v rámci spolupráce předáte, bude chovat. Můžete také nastavit následky neoprávněného nakládání s těmito informacemi, a to třeba náhradu škody nebo smluvní pokutu.

Dalším typem dohody je

Dohoda o zárukách při zpracování osobních údajů (neboli zpracovatelská dohoda),

 • Tuto dohodu použijete, pokud pro vás druhá smluvní strana zpracovává osobní údaje nebo jí je v rámci jejich zpracování zpřístupníte. Jedná se tedy o dohodu z oblasti “GDPR” a použije se při potřebě ochránit databáze s osobními údaji. V jejím rámci můžete nastavit, jaké údaje a za jakým účelem a způsobem budou pro vás druhou stranou zpracovány (třeba nastavení e-mailových databází, zpracování podkladů pro mzdové účetnictví apod.) a také můžete nastavit úroveň záruk, které vám druhá strana poskytne, abyste měli jistotu jejich ochrany.

Obě dohody jsou součástí mého balíčku smluv pro spolupráci virtuálních asistentek. Objednat dohody můžete ZDE.

Vaše advokátka pro online podnikání


3. Vzorové smluvní dokumentace

Na základě poptávky mých klientů přicházím s dvěma balíčky vzorové smluvní dokumentace:

Dohoda o provedení práce nově sPrávně

Po novele zákoníku práce platí pro nejužívanější dohodu pro brigádníky nebo krátkodobou práci změny. Víte jaké? Nemusíte to pracně hledat a odvozovat si ze změti na internetu, ode mě dostanete šikovný balíček i s návodem, jak smlouvu vyplnit a na co nezapomenout.

Doporučuji podnikatelům. Vhodné také pro účetní a virtuální asistentky k použití pro jejich klienty.

 • Za 1.500,- Kč plus DPH.
 • S možností konzultace. Bez nervů a bez chyb.

Virtuální asistentka sPrávně

Balíček 3 smluv pokrývající práci virtuální asistentky. Zvyšte vaši profesionalitu a ochranu vzájemných práv a povinností při práci virtuální asistentky.

 • Za 2.000,- Kč plus DPH.
 • Smlouva o spolupráci, dohoda o mlčenlivosti a dohoda o zpracování osobních údajů. S tipy pro vyplnění.

Jako virtuální asistentka si tak pokryjete možnosti spolupráce s vašimi klienty.

A na druhé straně, jako podnikatelé získáte pomocníky pro zajištění spoluprací a brigádníků, vše podle vzorů platných pro rok 2024.

Objednávejte ve zprávě nebo na e-mailu: stankova@stankovapartneri.cz.

Na základě vaši individuální poptávky připravím i další smlouvy na míru podle vaší situace.

Vaše advokátka pro online podnikání


4. Splátky a digitální produkty

Na začátek několik otázek:

 • Poskytujete možnost zaplacení produktů na splátky?
 • Jak to máte právně ošetřeno?
 • Máte v obchodních podmínkách správné formulace?
 • Sjednáváte nějakou dodatečnou dohodu e-mailem?

A hlavně:

 • Platí vám vaši zákazníci řádně?

Pro domluvu mezi poskytovatelem digitálního obsahu (tedy vámi) a zákazníky je při poskytování splátkového prodeje třeba nastavit jasný rámec. Právně to není tak složité. Stačí v zásadě informace v obchodních podmínkách, které zákazník stvrzuje při nákupu a dále doporučuji přidat jasnou a zřejmou informaci do objednávkového formuláře.

 • Pokud prodáváte dražší produkty nebo nemáte se zákazníky při hrazení splátek dobré zkušenosti, je vhodné ještě uzavřít dohodu – splátkový kalendář. Její formát není složitý, stačí v podstatě i ujednání e-mailem. Dohoda nemusí být vlastnoručně podepsána, postačuje, pokud ji zákazník schválí elektronicky (opět třeba e-mailem nebo výslovným souhlasem ve webovém rozhraní).
 • Taková dohoda má pak dvojí efekt – jednak v případě soudního vymáhání pohledávek máte pro soud poměrně jednoduchý důkaz, jaká dohoda o splátkách byla uzavřena. Na druhou stranu se jedná i o efekt působící na zákazníka, který vnímá, že stvrzuje konkrétní dohodu, ujednání o splátkách (na rozdíl třeba jen od stvrzení obchodních podmínek, které uživatelé mnohdy nečtou).

Tak přeji vysoké prodeje, třeba i na splátky. Ale řádně ošetřené!

U mě nově najdete balíček SPLÁTKY – praktické formulace do obchodních podmínek, vzor dohody se splátkovým kalendářem a tipy k tomu, jak vše správně nastavit a použít, za sympatických 500,- Kč plus DPH.


5. Jakým způsobem začít podnikat

V poslední době jsem se v několika diskusích setkala s tím, že začínající podnikatelé v online řeší, jakým způsobem začít podnikat.

Takže jsem pro naši skupinu tady udělala přehled, jak o tom uvažovat z právního pohledu.

Čtení 4 minuty.

Na začátek je potřeba položit si otázku, jakou právní formu zvolit, tak, aby to bylo pro vás na rozjezd jednoduché, finančně vás to nezruinovalo a do budoucna to nepřineslo zbytečné starosti navíc.

V podstatě přichází do úvahy dvě možnosti:

 • Lze podnikat jako podnikatel – fyzická osoba (tedy osoba samostatně výdělečně činná, „OSVČ“)
 • nebo jako
 • právnická osoba, tedy formou obchodní společnosti. V případě podnikání formou obchodní společnosti je společnost s ručením omezeným, ostatní varianty jsou buď zbytečně drahé (akciová společnost) nebo pozbývající výhody omezeného ručení (komanditní společnost), které nabízí právě s.r.o.

Podívejme se na obě možnosti blíž:

 • i) OSVČ – minimální právní komplikace. Stačí vám vyřídit u libovolného živnostenského úřadu volnou živnost, složitější do začátku pro online podnikání nepotřebujete. Poplatek za vyřízení živnostenského listu je 1.000,- Kč. Dále přihlásit k platbě sociálního a zdravotního pojištění a registrovat se k platbě daně z příjmu jako fyzická osoba. Případně se přihlásit k paušální dani.

Uvědomte si prosím u této formy jednu důležitou věc, proč občas podnikatelé volí formu s.r.o. Podnikání jako OSVČ je potřeba zvážit z hlediska ručení za své závazky. V případě problémů a dluhů odpovídáte za své závazky z podnikání celým svým majetkem.

ii) Při založení s.r.o. je potřeba počítat s náklady v řádu nízkých tisíců korun. Ale ani to není nepřekonatelný problém. Společnost s ručením omezeným založíte u notáře, který vám vše připraví, případně můžete předem prodiskutovat s advokátem, který vám může poradit s určitými specifiky úpravy společenské smlouvy či zakladatelské listiny, či vám může v případě, že nejdete do byznysu sami, poradit s vhodným nastavením správy podílů a práv a povinností společníků a upravit další nuance jejich vzájemných vztahů třeba vedlejší dohodou společníků.

Forma s.r.o. určitě připadá do úvahy, pokud nejdete do podnikání sami, ale je vás více. Potom se na podnikání s.r.o účastníte spolu jako společníci.

Co se týče odpovědnosti, za závazky s.r.o. odpovídají společníci do výše svých nesplacených vkladů.

A ano, s.r.o. jde založit se základním kapitálem 1,- Kč. Osobně v tom nevidím ani právní, ani reputační problém. Zákon tuto možnost umožňuje. Základní kapitál přitom vyjadřuje míru, jakou se jednotliví společníci podílí na podnikání, není to faktickým ukazatelem cashflow společnosti či jiným ekonomickým vodítkem.

Zvažte také, že peníze vydělané „eseróčkem“ nejsou vaše, ale společnosti s ručením omezeným. A abyste se k nim dostali, je potřeba provést příslušné právní a daňové procesy (vykázání a rozdělení zisku, úhrada srážkové daně a poté výplata zisku společníkovi). Na rozdíl od OSVČ, která v momentě, kdy vydělá peníze, jsou její (ovšem je potřeba myslet na daně a povinné odvody, ale jinak k užití vydělaných prostředků nic OSVČ nebrání).

S úskalími online podnikání a volbou vhodné formy podnikání vám rada pomůžu.

Mgr. Mária Chvajová Staňková – advokátka

Těšte se na další články a inspirujte se každý čtvrtek ve facebookové skupině Společně nahoru příspěvky s #mojeknowhow.

Přečtěte si další články z této kategorie

Jaké brandové fotky jsou ideální?

Jaké brandové fotky jsou ideální?

Takové co do vašeho webu a podnikání dobře sednou. To může pro každého znamenat něco docela jiného. Úplný základ je dodržet poměr stran. Fotku na výšku jen stěží napasujete do prostoru na šířku. Ale to jsme do tématu skočili rovnýma nohama. Pojďme se vrátit zpět a začít ještě jednou v článku.