Jak vypadá spolupráce s koučem a v čem vám může pomoct

autor: | Koučování

Zuzana Hreus – empatická a podporující koučka (nejen) žen

Co je koučování

Koučink je pomáhající profese a koučování je proces směřování k řešení klientových témat a k naplňování předem vytyčených cílů. Jde o otevřenou a důvěrnou formu rozhovoru, ve kterém kouč používá techniky aktivního naslouchání, zrcadlení, parafrázování a mnoho dalších. Oblasti a témata, která se během koučovacích sezení řeší, určuje klient. Cíle vznikají po důkladném rozhovoru klienta a kouče. Kouč je v roli průvodce procesu, klientovi otevírá jeho pole možností, dává mu nadhled, vytváří mu vhodné podmínky pro to, aby si klient ke změně/k řešení došel sám. Koučování napomáhá k osobnímu růstu.

Označení kouč může používat kdokoli, nejde totiž o registrovanou profesi. Koučové se však mohou hlásit např. k dodržování Etického kodexu ICF (Mezinárodní federace koučů).

Co koučování není?

Poradenství, terapie, mentorink, dělání věcí za klienta, hodnocení jeho nápadů atd.

Klient se považuje za největšího odborníka na svůj život, kouč je expertem na koučovací proces. Důležité je, aby klient byl v aktivní roli, aby přijal zodpovědnost za svůj život a věnoval energii věcem, které může ovlivnit.

V čem konkrétně vám může kouč pomoct

Témata, která můžete řešit s koučem jsou pestrá jako život sám. Základním slovem je změna. Ta vám všude bliká jako neon. Někdo se chce věnovat svému dalšímu kariérnímu směřování, jiný naopak najít způsob, jak udělat svoji současnou práci zábavnější.

S koučem opravdu můžete řešit téměř cokoliv. Důležité je, aby vaše kroky směřovaly do budoucna a soustředily se na řešení tématu, aby nedocházelo k podrobnému zkoumání minulosti a otázce „proč“. Pozornost se spíše upíná k „co, jak a kdy“, a hlavně, k jakému výsledku (cíli) to má vést.

Příklady zadání můžou být:

 • Stojím na křižovatce a nevím, jakou cestou mám jít.
 • Chci se vrhnout do něčeho nového, ale tápu, kde mám začít.
 • Nevím, jak vše poskládat, abych opravdu žil(a).
 • Chci vrátit sebejistotu do svého podnikání.
 • Chci si nastavit nový režim.

S koučem si vše ujasníte a poté v roli klienta převedete do reality, budete na sobě pracovat a plnit úkoly, které si určíte. Znamená to tedy, že je potřeba mít vyhrazený čas jak na samotná koučovací sezení, tak i na následné kroky. Koučování pomáhá mj. k vytvoření si nových návyků a při delší spolupráci se klient často naučí i sebekoučovat.

Jak nastavit spolupráci s koučem

Spolupráce s koučem trvá zpravidla v řádech měsíců, na rozdíl např. od terapie, která se počítá spíše na roky.

Na začátku je dobré, aby se kouč s klientem potkali, podle preferencí a možností – buď online nebo osobně a zjistili, jestli si vzájemně sednou. Běžná bývá i koučovací ukázka. Zde se přístupy opět liší, někdo ji dává zdarma, někdo za poplatek. Stejně tak každý kouč to má jinak, co se týká cenové nabídky. Někdo ji má jasně uvedenou na webu, jiný ji komunikuje až během kontaktu s klientem nebo pošle cenovou nabídku po úvodním setkání.

Kouč by měl dát prostor klientovi, aby mu řekl impuls, který ho vedl k jeho kontaktování. Často z toho pak vznikne oblast, kterou chce klient řešit, nebo alespoň jeho část.

Ve chvíli, kdy cítíte, že daný kouč vám sedí, je fajn si vyjasnit několik bodů, aby se předešlo případným nedorozuměním.

 • Jakým oblastem života se chcete věnovat, čemu přesně?
 • Jaký bude cíl v dané oblasti a podle čeho poznáte, že jste ho dosáhli?
 • Jak dlouho budete spolupracovat (většinou se určí počet sezení)?
 • Kdy začnete?
 • Jak často se budete setkávat a jakou formu zvolíte?
 • Jak dlouho budou trvat jednotlivá sezení?
 • Jaké jsou storno podmínky, když nemůže kouč a když ruší setkání klient?
 • Do kdy je nutné vybrat předplacená sezení (většinou se platí předem)?
 • Jakým způsobem proběhne platba za sezení?
 • Bude se platit částka najednou nebo lze se příp. dohodnout na splátkách?
 • Co se stane, když se kouč nebo klient rozhodne ukončit spolupráci předčasně?

Jasně řečeno (nebo i napsáno) by mělo být, že je nutné, aby se klient na sezení připravoval a byl si vědom toho, že za výsledky koučovacího procesu je zodpovědný on sám. Kouč se zavazuje, že bude dodržovat a ctít svoji odbornost.

Samozřejmě, že koučování je proces důvěrný a žádné informace a materiály by bez souhlasu druhé strany neměly nikam uniknout.

Na konci spolupráce by mělo dojít k vyhodnocení a během sezení by měl kouč zjišťovat, jak se klient cítí, zda má pocit, že směřují k tomu, na čem se na začátku dohodli. Je v pořádku, že se cíl během sezení změní, stejně jako se mění život.

Více o mně a mé práci najdete ZDE.

Zuzana Hreus – empatická a podporující koučka (nejen) žen

Přečtěte si další články z této kategorie